Provozní řád

 

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVACÍCH MÍST VE SPRÁVĚ ONZA a.s.

 

Parkovacím řádem se musí řídit každý uživatel placeného parkovacího místa, již ve výše uvedených lokalitách, zabezpečeného sloupky, sklopnými zábranami i v zastřešeném areálu patrových garáží

 1. ONZA a.s. je správcem těchto parkovacích míst. Je oprávněná pronajímat placená parkovací místa občanům.

 2. Nájemní částka pro každé parkovací místo je určena platným ceníkem ONZA a.s.

 3. Placená parkovací místa jsou určena pro osoby, které mají v uvedené lokalitě trvalé bydliště. Pouze v případě volných parkovacích kapacit je možno pronajmout parkovací místo osobě, která zde trvale nebydlí.

 4. Pro každou bytovou jednotku v dané ulici může být přiděleno max. 1 parkovací místo.

 5. Jestliže je kapacita placených stání na parkovišti naplněna a hlásí se další zájemci o nájem parkovacích míst, dostaví se tito osobně na ONZA a.s. a bude s nimi proveden záznam o rezervaci parkovacích míst v požadované lokalitě vč. kontaktu na zájemce. Při uvolnění parkovacího místa v této lokalitě bude toto místo nabízeno postupně zájemcům dle pořadníku. Při odmítnutí prvním zájemcem bude osloven druhý, atd....

 6. Pokud se nájemník parkovacího místa odstěhuje, jeho povinností je oznámit toto na ONZA a.s.. Nájemník nemá právo převádět své parkovací místo na nového bytového nájemníka!!! V případě úmrtí nájemníka parkovacího místa, je možno převést parkovací místo na manželku/manžela (družku/druha), kteří s ním žili ve společné domácnosti.

 7. Placené parkovací místo se předplácí platbou pololetní nebo roční a to pouze v hotovosti!

 8. Na základě předplacení parkovacího místa uživatelem, obdrží tento parkovací kartu s dobou platnosti. Parkovací karta musí být při parkování uložena na viditelném místě ve vozidle.

Nebude-li parkovací karta na viditelném místě ve vozidle, nebo bude-li na parkovacím místě parkovat vozidlo bez parkovací karty, nebo nebude-li souhlasit SPZ vozidla s SPZ na parkovací kartě, bude vozidlo odtaženo do areálu ONZA a.s. Jirkov.

 1. Uživatel je povinen si zamykat své parkovací místo a tím zabránit vjezdu jiného vozidla.

 2. Uživatel je povinen si při změně SPZ vozidla vyžádat novou parkovací kartu na výdejním místě v ONZA a.s., Zaječická 382, Jirkov 431 11

 3. Nájemník parkovacího místa se zavazuje snášet omezení v užívání parkovacího místa v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování parkovacího místa, uvolnit místo v době blokového čištění. Termíny oprav, údržby a blokového čištění jsou uvedeny na stránkách Krušnohorských služeb a.s..

 4. Uživatel parkovacího místa se zavazuje udržovat své parkovací místo celoročně, zabezpečit si vlastními silami výjezd u svého parkovacího místa, parkovací zábranu a uzamykací systém, zejména jeho čistotu a promazání! Uživatel parkovacího místa zodpovídá za funkčnost zamykací vložky!

 5. Uživatel parkovacího místa se zavazuje respektovat přísný zákaz provádění oprav vozidel na parkovišti.


 

 1. ONZA a.s. neručí za poškození nebo odcizení vozidla, které parkuje na placeném státní.

 2. Uživatel parkovacího místa nesmí vozidlem najíždět na sklopnou parkovací zábranu. ONZA a.s. neručí za poškození vozidla a jeho částí vzniklé najetím na sklopnou parkovací zábranu či sloupek.

 3. Nájemce zodpovídá za stav zámku a za jeho funkčnost. T.j. v zimním období a při dešti (čištění, mazání).

 4. ONZA a.s. neručí za znemožnění vjezdu nebo výjezdu z parkovacích míst podélně parkujícími vozidly, které tímto porušují vyhlášku o provoze na pozemních komunikacích.

 5. Veškeré nové informace budou vystaveny na internetových stránkách www.onzajirkov.cz a budou k dispozici v zákaznickém centru ONZA a.s.

 6. Pokud uživatel opakovaně hrubě poruší pravidla tohoto provozního řádu, provozovatel má právo nevydat parkovací kartu na další období. Tím uživatel pozbývá nárok na parkovací místo.

 7. Nájemce není oprávněn dále parkovací místo pronajímat!

 8. Ve vlastním zájmu nahlaste vždy nové telefonní číslo!!!

 9. Výpovědní lhůta na parkovací místo je 1 měsíc!!!!

 

Kontakt

608 442 033

Zeleň a čistota
777 528 485
Hřbitovy a parkování
774 586 354
Terénní pracovnice
724 883 124

Novinky

Správa hřbitova a parkovacích míst

V období od 30.10.2017 do 31.3.2018 bude správa hřbitova a parkovacích míst mít úřední dny v pondělí a ve středu od 7 do 16 hodin.

Spuštění webových stránek

Spustili jsme nové webové stránky městské sociální firmy ONZA a.s.

RSS kanál

Archiv novinek

 
ONZA a.s. - onzajirkov.cz