Jirkov: město pro sociální ekonomiku

Projekt Jirkov: město pro sociální ekonomiku (dále JSE) je zaměřen na zvýšení dlouhodobé zaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů, v Jirkově a okolí a na jejich pracovní i společenské začlenění. Toho má být docíleno činností akciové společnosti ONZA, jejímž jediným akcionářem a hlavním objednavatelem služeb bude město Jirkov. Projekt by měl rovněž přispět  k vytvoření místního systému, který by se zapojením všech relevantních institucí, firem a úřadů akceleroval  principy sociálního podnikání na lokální úrovni. 

Podnikání firmy ONZA bude založeno na poskytování technických služeb a stavebních pracích. Cílem projektu je během 12 měsíců dlouhodobě zaměstnat na hlavní pracovní poměr nejméně 10 lidí (90-100% z CS) ze sociálně vyloučených lokalit z Jirkova a Chomutova a nejméně 15 dalším lidem zajistit jiné formy (DPP,DPČ)  pracovních příjmů. Samotné zaměstnávání bude úzce provázáno se sociálními službami a volnočasovými aktivitami zajišťovaných místními NNO, jejichž zástupce je v představenstvu firmy.  Ze zkušeností žadatele  jednoznačně vyplývá, že získání zaměstnání neznamená pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit automaticky cestu ze sociálního vyloučení. S racionálním splácením dluhů, s řešením bytové situace apod. budou zaměstnancům asistovat terénní sociální pracovníci spolupracujících NNO a projektový motivační pracovníci. Jejich prací bude také motivace zaměstnanců k udržení se ve firmě, respektive na pracovním trhu.

Firma ONZA má již nyní díky politickému rozhodnutí vedení obce Jirkov zajištěny obchodní příležitosti a jedná se výhledově o stabilní firmu, která bude moci v plné míře uplatňovat principy sociální ekonomiky. Projektový záměr vychází ze Strategického plánu lokálního partnerství ASZ, který v roce 2011 schválilo zastupitelstvo obce. Žádost je podávána souběžně se žádostí IOP (JSE - investice) na nákup vybavení firmy. V případě nepodpory z IOP by podnikatelský záměr byl zrevidován směrem k pomalejšímu startu firmy.


www.mpsv.cz

 

Kontakt

608 442 033

Zeleň a čistota
777 528 485
Hřbitovy a parkování
774 586 354
Administrativní pracovnice
608 442 034

 
ONZA a.s. - onzajirkov.cz